Sök handlingar och ärenden

Diariet uppdateras varje arbetsdag kl. 12.30.

Här kan du söka bland Nässjö kommuns ärenden och handlingar*. Du hittar också kallelser med handlingar och protokoll till nämndernas sammanträden.

Gör så här:
  • Välj i menyn till vänster om du vill söka ärenden, handlingar eller kallelser och protokoll
  • Välj sedan vilken nämnd du är intresserad av.
Har du frågor? Vänd dig till registratorerna på respektive förvaltning som du når via medborgarkontoret, tel. 0380-51 80 00.

Dokument som omfattas av sekretess kan du av naturliga skäl inte läsa. Du ser att dokumentet finns, men kan inte öppna det. Uppgifterna du hittar här är granskade enligt personuppgiftslagen (PUL). Enligt personuppgiftslagen får uppgifter som kan upplevas som kränkade av den enskilde inte publiceras på internet. Du kan se att handlingen finns, men måste personligen besöka berörd förvaltning för att få läsa den.*Miljö- och byggnadsnämnden använder ett annat ärendehanteringssystem än övriga nämnder. Handlingar från miljö- och byggnadsnämnden är därför inte sökbara via webben. Däremot finns nämndens kallelser och protokoll att läsa här. Vill du begära ut handlingar från miljö- och byggnadsnämnden kontaktar du förvaltningens registrator som du når via medborgarkontoret, tel. 0380-51 80 00.