Denna veckas post


2018-09-17 -- 2018-09-24


Sida: 1/2  Träff 1 - 10 av 12.  Sökningen är maximerad till 100 poster.
Publ Diarienr Innehåll Handläggare Förvaltning Typ Avsändare/ mottagare Riktning Datum
Publicerat dok    Kungörelse om samråd av detaljplan för del av Äng 1:5 med flera, Ängs tätort  Meddelanden  Kommunledning  Skrivelse    Inkommen  2018-09-21 
Publicerat dok  2018-000264  Förslag till Nässjö kommun om tydligare information om kösystem för förskoleplacering.  Gun-Ann Öholm Jansson  Barn och utbildning  Förslag    Inkommen  2018-09-21 
Publicerat dok    Kungörelse om samråd, detaljplan för del av Tryggarp 1:30 m.fl. Forserum, Nässjö kommun  Meddelanden  Kommunledning  Skrivelse    Inkommen  2018-09-20 
Publicerat dok  2018-000263  Interpellation om kommunal borgen - externa företag  Anna-Carin Magnusson  Kommunledning  Interpellation    Inkommen  2018-09-20 
Publicerat dok  2018-000262  Delårsrapport 2018, Nämndernas och bolagens verksamhetsberättelsen, kommunstyrelsen, tertial 2 2018  Stina Thunberg  Kommunledning  Rapport    Inkommen  2018-09-19 
Publicerat dok  2018-000262  Delårsrapport för kommunstyrelsen 2018-08-31  Stina Thunberg  Kommunledning  Skrivelse    Utgående  2018-09-19 
Publicerat dok  2018-000261  Förslag till Nässjö kommun om en cykelväg mellan Fredriksdal och Nässjö  Ronnie Nilsson  Teknisk service  Förslag    Inkommen  2018-09-19 
Publicerat dok  2018-000260  Avsägelse, Anders Andrée (M), från uppdrag som ledamot i kommunrevisionen  Lena Johansson  Kommunledning  Avsägelse    Inkommen  2018-09-19 
    Cirkulär 18:16 Åläggande om gångbanerenhållning m.m.  Meddelanden  Kommunledning  Cirkulär    Inkommen  2018-09-18 
Publicerat dok  2018-000259  Yttrande över ändring av kommungräns  Cecilia Gerhardsson  Kommunledning  Skrivelse    Utgående  2018-09-18 

  Nästa sida
 1  2