Denna veckas post


2017-03-27 -- 2017-04-03


Sida: 1/6  Träff 1 - 10 av 59.  Sökningen är maximerad till 100 poster.
Publ Diarienr Innehåll Handläggare Förvaltning Typ Avsändare/ mottagare Riktning Datum
Publicerat dok  2017-000124  Avsägelse Viktor Karlsson (SD) från uppdrag som ledamot i kommunrevisionen  Lena Johansson  Kommunledning  Avsägelse    Inkommen  2017-03-29 
Publicerat dok  2017-000123  Avsägelse Anders Warell (SD) från uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden och som ledamot i Örnen i Nässjö AB från och med 1maj 2017  Lena Johansson  Kommunledning  Avsägelse    Inkommen  2017-03-29 
Publicerat dok  2017-000025  Beslut - Statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning - Yrkesvux och SFI 2017.  Helen Tarénius  Kommunledning  Beslut    Inkommen  2017-03-29 
Publicerat dok  2017-000025  Ansökan för Yrkesvux med SFI.  Helen Tarénius  Kommunledning  Ansökan    Utgående  2017-03-29 
Publicerat dok  2017-000122  IT-säkerhetspolicy  Lisen Prinzencreutz  Kommunledning  Rapport    Inkommen  2017-03-29 
Publicerat dok  2017-000122  IT-säkerhetspolicy  Lisen Prinzencreutz  Kommunledning  Protokollsutdrag    Inkommen  2017-03-29 
  2017-000121  Begäran om yttrande över ansökan om kameraövervakning med drönare  Lisen Prinzencreutz  Kommunledning  Remiss    Inkommen  2017-03-29 
Publicerat dok  2015-000126  Information om Europass-tillägg till examensbevis - Tågförare med TSM-behörighet 2016.  Helen Tarénius  Kommunledning  Information    Inkommen  2017-03-29 
Publicerat dok    Informationsträff kring statliga ersättningar för asylsökande och personer med uppehållstillstånd.  Helen Tarénius  Kommunledning  Inbjudan    Inkommen  2017-03-29 
Publicerat dok    Kallelse/föredragningslista till sammanträde med Primärkommunalt samverkansorgan  Meddelanden  Kommunledning  Kallelse    Inkommen  2017-03-29 

  Nästa sida
 1  2  3  4  5  6