Denna veckas post


2017-10-16 -- 2017-10-23


Sida: 1/2  Träff 1 - 10 av 18.  Sökningen är maximerad till 100 poster.
Publ Diarienr Innehåll Handläggare Förvaltning Typ Avsändare/ mottagare Riktning Datum
Publicerat dok  2017-000001  Anmälan av delegatonsbeslut  Niclas Nordström  Kommunledning  Skrivelse    Utgående  2017-10-20 
Publicerat dok    Inbjudan till Barnrätt i praktiken  Meddelanden  Kommunledning  Inbjudan    Inkommen  2017-10-19 
Publicerat dok  2017-000213  Miljöpartiets förslag till budget 2018  Stina Thunberg  Kommunledning  Skrivelse    Inkommen  2017-10-19 
Publicerat dok    Samråd, detaljplan för del av Spexhult 1:41 i Nässjö kommun  Meddelanden  Kommunledning  Skrivelse    Inkommen  2017-10-19 
  2017-000303  Förändring av renhållnngstaxan från och med 2018-01-01  Stina Thunberg  Kommunledning  Protokoll    Inkommen  2017-10-19 
Publicerat dok  2017-000213  Kristdemokraternas förslag till budget 2018  Stina Thunberg  Kommunledning  Skrivelse    Inkommen  2017-10-18 
    Svar på fråga om säkerhetsarbetet  Cecilia Gerhardsson  Kommunledning  Skrivelse    Utgående  2017-10-18 
  2017-000001  Delegationsbeslut beviljade tjänstledigheter 4.5.1  Niclas Nordström  Kommunledning  Delegationsbeslut    Inkommen  2017-10-18 
  2017-000001  Delegationsbeslut anställning 4.4.2  Niclas Nordström  Kommunledning  Delegationsbeslut    Inkommen  2017-10-18 
  2017-000001  Delegationsbeslut anställning 4.4.1  Niclas Nordström  Kommunledning  Delegationsbeslut    Inkommen  2017-10-18 

  Nästa sida
 1  2