Denna veckas post


2018-12-10 -- 2018-12-17


Sida: 1/2  Träff 1 - 10 av 17.  Sökningen är maximerad till 100 poster.
Publ Diarienr Innehåll Handläggare Förvaltning Typ Avsändare/ mottagare Riktning Datum
  2018-000268  Återkoppling till utskott II angående Luppundersökning.  Stina Thunberg  Kommunledning  Skrivelse    Inkommen  2018-12-12 
Publicerat dok  2018-000341  Svar på interpellation om koncerngemensam investeringsfinansiering för en simhall  Anna-Carin Magnusson  Kommunledning  Interpellationssvar    Inkommen  2018-12-12 
  2018-000343  Kontaktuppgifter elev  Helen Tarénius  Kommunledning  Information    Utgående  2018-12-11 
  2018-000343  Översiktlig planering  Helen Tarénius  Kommunledning  Rapport    Utgående  2018-12-11 
  2018-000343  Avbrottsblankett  Helen Tarénius  Kommunledning  Rapport    Utgående  2018-12-11 
  2018-000343  Studiedokumentation  Helen Tarénius  Kommunledning  Redovisning    Utgående  2018-12-11 
  2018-000343  Studieplan - Registerutdrag  Helen Tarénius  Kommunledning  Rapport    Utgående  2018-12-11 
  2018-000343  Handlingsplan för studieuppehåll / studieavbrott samt återinträde i studier.  Helen Tarénius  Kommunledning  Utredning    Utgående  2018-12-11 
    Uppföljning av LUPP- (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) resultat och ungdomsdialog.  Helen Tarénius  Kommunledning  Uppföljning    Inkommen  2018-12-11 
  2016-000259  Påminnelse inför avslut av utbildning. Lokförare 201609560-1  Helen Tarénius  Kommunledning  Information    Inkommen  2018-12-11 

  Nästa sida
 1  2