Denna veckas post


2018-07-16 -- 2018-07-23


Sida: 1/2  Träff 1 - 10 av 15.  Sökningen är maximerad till 100 poster.
Publ Diarienr Innehåll Handläggare Förvaltning Typ Avsändare/ mottagare Riktning Datum
    Cirkulär 18:26 Ny förvaltningslag  Meddelanden  Kommunledning  Cirkulär    Inkommen  2018-07-19 
  2016-000259  Information om Europass för utbildningen Lokförare 201609560-1  Helen Tarénius  Kommunledning  Information    Inkommen  2018-07-19 
    Information om kvotflyktningar från Niger.  Helen Tarénius  Kommunledning  Information    Inkommen  2018-07-19 
    E-tjänst för att söka statlig ersättning  Helen Tarénius  Kommunledning  Information    Inkommen  2018-07-19 
  2018-000223  Inytg samverkanspart  Helen Tarénius  Kommunledning  Ansökan    Inkommen  2018-07-19 
  2018-000223  Formulär ansökan  Helen Tarénius  Kommunledning  Ansökan    Inkommen  2018-07-19 
  2018-000223  Stöd kring jämställdhet inför en bidragsansökan  Helen Tarénius  Kommunledning  Information    Inkommen  2018-07-19 
  2018-000226  Uppsägning av Föreningen Svenska tonsättares Internationella Musikbyrå, STIM avtal med Nässjö kommun  Camilla Petersson  Kommunledning  Skrivelse    Inkommen  2018-07-19 
    Tillståndsbevis enligt ordningslagen (1993:1617) för allmän sammanskomst - Tema (parkeringsrutor ska inredas till parker).  Stefan Nilsson  Samhällsplanering  Tillstånd    Inkommen  2018-07-19 
Publicerat dok  2018-000205  Budget 2019, ram 2020 och plan 2021 - förslag till investeringsbudget för kultur- och fritidsnämnden  Stina Thunberg  Kommunledning  Protokollsutdrag    Inkommen  2018-07-18 

  Nästa sida
 1  2