Denna veckas post


2017-08-21 -- 2017-08-28


Sida: 1/1  Träff 1 - 4 av 4.  Sökningen är maximerad till 100 poster.
Publ Diarienr Innehåll Handläggare Förvaltning Typ Avsändare/ mottagare Riktning Datum
  2017-000130  Registrering av delägarskap i Inera AB  Karl Bartoll  Kommunledning  Avtal    Inkommen  2017-08-22 
    Aktfövaring av dom i ärende om villkor i tillstånd till gruppstation för vindkraftverk väster om Fredriksdal i Nässjö kommun  Lena Johansson  Kommunledning  Aktförvaring    Inkommen  2017-08-22 
    Cirkulär 17:42 Budgetförutsättningar för åren 2017-2020  Meddelanden  Kommunledning  Cirkulär    Inkommen  2017-08-21 
Publicerat dok  2017-000242  Ändring av socialnämndens reglemente, tillsynsansvar för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare  Niclas Nordström  Kommunledning  Skrivelse    Utgående  2017-08-21