Denna veckas post


2017-05-22 -- 2017-05-29


Sida: 1/2  Träff 1 - 10 av 16.  Sökningen är maximerad till 100 poster.
Publ Diarienr Innehåll Handläggare Förvaltning Typ Avsändare/ mottagare Riktning Datum
Publicerat dok  2017-000007  Anmälan av delegationsbeslut, vt17.  Helen Tarénius  Kommunledning  Delegationsbeslut    Utgående  2017-05-24 
Publicerat dok  2017-000204  Enstaka kurser inom Yrkeshögskolan.  Helen Tarénius  Kommunledning  Skrivelse    Utgående  2017-05-24 
Publicerat dok  2017-000203  Förändring av verksamhetslokaler för Nässjö lärcenter.  Helen Tarénius  Kommunledning  Skrivelse    Utgående  2017-05-24 
Publicerat dok  2017-000202  Bilaga till Budgetuppföljning januari - mars 2017.  Helen Tarénius  Kommunledning  Budgetuppföljning    Utgående  2017-05-24 
Publicerat dok  2017-000202  Budgetuppföljning januari - mars 2017.  Helen Tarénius  Kommunledning  Budgetuppföljning    Utgående  2017-05-24 
Publicerat dok  2016-000207  Svar på motion om att inrätta en fältgrupp  Katarina Sandström  Kommunledning  Skrivelse    Utgående  2017-05-24 
Publicerat dok  2017-000201  Redovisning av obesvarade motioner 2017-04-30  Katarina Sandström  Kommunledning  Skrivelse    Utgående  2017-05-24 
Publicerat dok  2017-000165  Psykologansvaret för utredning av barn och unga med misstänkt intellektuell och/ eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning  Katarina Sandström  Kommunledning  Skrivelse    Utgående  2017-05-24 
Publicerat dok  2017-000200  Regional Transportplan 2018-2029  Stina Granberg  Kommunledning  Skrivelse    Inkommen  2017-05-24 
    Aktförvring av länsstyrelsens yttrande över ansökan om tillstånd till grustäkt, Slätteryd 2:8  Lena Johansson  Kommunledning  Aktförvaring    Inkommen  2017-05-24 

  Nästa sida
 1  2