Denna veckas post


2019-03-18 -- 2019-03-25

VBScript Error dbinit

Ett fel har uppstått, kontakta systemansvarig för åtgärd. Meddela nedanstående felkod
Error number:-2147467259
Error Source:Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers
Error Desc:[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Cannot open database "cicks" requested by the login. The login failed.
Help Context:0
Help File Path: